Om Carina Wilke

Carina är kognitiv samtalsterapeut, hälso- och närings-
rådgivare och friskvårdscoach. I många år har 
hon utbildat barn och vuxna och hundratusentals har 
läst, hört och inspirerats av hennes böcker och använt
arbetsmaterialen som hör till dessa.

Carina började sitt författarskap med trilogin om Betty. 
Det är böcker som handlar om mobbning ur tre olika perspektiv,
den mobbade, mobbarens och även åskådarna och medlöparna.
Böckerna blev en succé som snabbt spred sig i landets alla skolor.
De tre kapitelböckerna om Betty-böckerna blev också favoriter
hos barn i läseslukaråldern och är flitigt utlånade på biblioteken.

De första böckerna gavs ut på andra förlag.
Carina förstod genom alla recensioner och respons från barn 
hur mycket 
hennes böcker betydde för barn som var mobbade, 
och även 
hur dåligt åskådarna och medlöparna kunde må. 
Då insåg hon 
hur viktigt det var att arbetet mot mobbning inte
upphörde när 
boken var läst. Därför kompletterades böckerna 
med vuxen-
handledningar, affischer och spel.

För att få göra böcker och material efter egna idéer startades
Bokförlaget lilla e. Många skolor och förskolor efterlyste böcker
och material för mindre barn.
Till att börja med blev det fler böcker om mobbning, men även
andra ämnen. Jämställdhet och genus, kulturella skillnader, miljö
och hälsa 
är andra ämnen som Carina engagerat sig i.
Oftast har även dessa böcker 
kompletterats med arbetsmaterial
och handledningar för vuxna.

Carina drivs av att göra svåra och abstrakta saker begripliga
för barn, samt att stärka de som är utsatta. Hon tycker att det
är jätteviktigt att små barn lär sig rätt från början. Det är mycket
svårare att lära om något när man blivit äldre.
När är det till exempel bäst att lära sig att cykla eller simma? I gymnasiet eller
i förskoleåldern? Samma självklara förhållande gäller förstås även
mobbning, jämställdhet, miljömedvetenhet och så vidare.