Livskunskap - vår värdegrund

De gemensamma spelreglerna - eller värdegrunden - är inte helt självklara för alla barn. Många källor till konflikter ligger i att barnen inte har de underförstådda reglerna klara för sig. Boken Ville Vilse och affischen Livs kunskaper är ett bra material för att förmedla detta .

Det handlar om hur vi bemöter varandra och undviker kränkande beteenden, det vill säga handlingar som kan urarta till mobbning . Det handlar också om att få yngre barn att ta jämställdhet som en självklarhet och inte fastna i tidigare generationers könsroller.

För att bemöta andra människor med respekt och omtanke måste man själv må bra. Det fysiska välmåendet känner säkert en del barn till genom olika sportaktiviteter och dylikt. Men det psykiska välmåendet och att förstå sina känslor finns det inga träningshallar för. En god början är att tala om känslorna, till exempel genom att prata om vad som händer i boken.

Vi måste också vara rädda om vår miljö för att vi själva ska må bra. Människan tillhör naturen och måste vårda den, för sin egen skull och för alla andras.

Vilse kan man vara på många sätt. Man kan gå vilse och inte hitta hem. Man kan också vara vilse i sina tankar och värderingar. Då förstår man inte alltid när man gör sig själv eller någon annan illa. Man tror också att man kan bestämma över andra utan att bry sig om vad de tycker, tänker eller känner.
Men när man hamnar vilse provar man nya vägar, tänker i nya banor och kan få värdefull insikt om sig själv och sin omgivning.

________________________________________________________________________
Ville Vilse
En bok med många budskap

Ville bestämmer mycket, vad andra ska tycka, tänka 
och göra. Han bestämmer vem som får vara med och
vem som ska hamna utanför. Ingen säger emot honom
längre utom lilla Liv. Hon som är den minsta och fånigaste tjejen av alla. Ville kan inte förstå att hon törs och han tänker se till att hon försvinner och aldrig mer vågar komma tillbaka.

Men det blir inte som Ville tänkt sig. Det blir han som
tappar bort sig och hamnar vilse. När han inte längre
hittar blir han rädd. Han har ingen aning om hur han 
ska hitta tillbaka eller vad han ska göra. Ville som alltid
haft svar på allt och trott sig kunna allt är nu inte säker
på någonting.

Bilderbok, inbunden 48 sidor med illustrationer i färg 
av Katarina Dahlquist

ISBN 978-91-977672-6-2
Ville Vilse ISBN 9789197767262_edited-1
Livs kunskaper

På affischen finns mycket av skolans och förskolans
värdegrund fint illustrerad och sammanfattad.
Affischen och boken lämpar sig mycket väl för samtal
om vår värdegrund och affischen borde finnas uppsatt 
i varje skola/förskola. Här finns exempel på:
Mobbning - hur man mår bra tillsammans
Hälsa - hur man mår bra själv
Jämställdhet/jämlikhet - hur vi når dit
Miljö - hur vi hjälper naturen må bra

Affischens mått: 70 x 72 cm
Ville Vilse affisch