Känslor och EQ 4 - 10 år

Hur man får social kompetens och lär sig att hantera konflikter. Hjälp barnen till bättre självkänsla

Känslor är alltid inblandade när vi umgås med varandra. Känslor är en förutsättning för socialt samspel. Känner man igen sina egna känslor och vet vad man känner ger det självkänsla och självkännedom. Om vi märker och respekterar andras känslor blir vi empatiska människor.

Som empatiska människor med god självkännedom tar vi ansvar för våra känslor och många konflikter och även mobbning kan undvikas. Vi får social kompetens (EQ) och denna utvecklig börjar när barnen är små.

Barn lever i nuet och agerar ut sina känslor omedelbart och känslorna påverkar även de som är omkring dem. Snabbt utagerade känslor leder många gånger till konflikter och mobbning. Barnen behöver därför förstå hur känslorna styr deras beteende och även påverkar andra.

Med boken "Med känsla för dig" och arbetsmaterialet som hör till får vuxna ett verktyg för att konkretisera känslorna för barnen vilket är en förutsättning för att lära barn något så abstrakt som känslor.

* Alla känslor finns och behövs för att göra oss till hela människor
* Känner man igen sina egna känslor och vet vad man känner ger det självkänsla och självkännedom.
* Känner man igen känslorna hos andra blir vi empatiska människor.
* Empatiska människor är lyhörda för andra människors behov och motiv och det ger social kompetens.
* Med god självkänsla, självkännedom och empati tar vi ansvar för våra känslor och
konflikter och mobbning kan undvikas.

____________________________________________________________________________________________________________

 Med känsla för dig 

 en bok som gör de abstrakta känslor konkreta

"Med känsla för dig" är en bok om känslor, 
stora som små, starka som svaga, trevliga och 
roliga känslor och jobbiga känslor som man inte 
riktigt vill veta av.
När Albin får ta hand om Tassa väcker det många
känslor hos honom som glädje, tillgivenhet och 
omsorg. Men när Tassa sedan försvinner förbyts
känslorna till oro, ilska, saknad och sorg. 
Albin hoppas, längtar och saknar henne, men 
hjälper det?

Bilderbok inb 31 s med illustrationer i färg av 
Katarina Dahlquist

ISBN 978-91-977672-3-1

Med känsla för ISBN 9789197767231
Till boken hör en handledning 
cirka 30 sidor. I den ges förslag på hur man 
kan prata och arbeta vidare om känslor. 
Praktiska tips om hur man lär sig känna igen 
sina känslor och ta ansvar för dem ingår också.
Med känsla för Handledning
En fin affisch "Med blandade känslor"konkretiserar känslorna för barnen. Tips om hur affischen kan användas finns i handledningen.

Mått: ca 50 x 75 cm
Med känsla för affisch